Na czym polegają porady psychologiczne?

Skorzystaj z porady psychologa

Porady psychologiczne wyrastają z obszaru psychologii zwanego psychologicznym poradnictwem, które się skupia bezpośrednio na dbaniu o rozwojowy potencjał osób, które są względnie zdrowe w ich wszystkich ważniejszych dziedzinach życia. Psycholog, który udziela porady może diagnozować oraz pomagać w rozwiązywaniu przystosowawczych trudności, jak chociażby radzenie sobie ze stresem codziennego życia. Porady skupiają się bardzo na wzmacnianiu zasobów osoby, usuwaniu wszelkich przeszkód na drodze rozwojowej oraz na udzielaniu wsparcia. Nie jest to na pewno przezwyciężenie deficytów oraz zaburzeń, będących w centrum uwagi klinicznej psychologii.

Dobry psycholog

Psycholog Wołomin, który udziela porady może pomóc także się rozeznać w dosyć trudnej sytuacji pacjenta. Wykonuje testy badające chociażby osobowość czy też pomaga w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatowej. Może pomóc w technikach asertywności, umiejętnościach społecznych oraz także w komunikacji. Do tego będzie udzielać rad, wskazówek oraz podpowiedzi dotyczących rozwiązania bardzo trudnej sytuacji, co odróżnia psychologa udzielającego porady od psychologa w roli psychoterapeuty.

Pomoc psychologiczna bardziej się opiera na tradycji edukacji oraz doradztwa zawodowego niż na medycznym modelu. Z tego właśnie względu o osobach korzystających z porady mówi się częściej jako o klientach, niż o pacjentach. Dla nich jest to także lepsze rozwiązanie. Czują się po prostu swobodniej.

Dodaj komentarz